Η Αποστολική Διακονία

Η Αποστολική Διακονία ιδρύθηκε το έτος 1936 και τελεί υπό την εποπτεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος μεριμνά για τον προγραμματισμό, τη διοργάνωση και την εκτέλεση του ιεραποστολικού, κατηχητικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και εκδοτικού έργου της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία δεν ξεχώρισε ποτέ την αλήθεια της από τη ζωή της. Η κάθε φάση του εκκλησιαστικού βίου, η διοίκηση, η τέχνη, η φιλανθρωπία, ο μοναχισμός, είναι βιωματικές φανερώσεις της καθολικής αλήθειας, αποκαλύπτουν την αλήθεια της Καθολικής Εκκλησίας. Οι αντικειμενικές δομές ή μορφές έκφρασης του εκκλησιαστικού βίου προέκυψαν από τη «λειτουργία» της ευχαριστιακής σύναξης των πιστών, από την πραγμάτωση της αλήθειας αυτού του σώματος.

Και καθιερώθηκαν ως δυνατότητες φανερώσεως αυτής της αλήθειας και όχι για να εξυπηρετήσουν οργανωτικές σκοπιμότητες. Η μοναδική ανάγκη που συνέστησε δομές ή θεσμούς, κείμενα, δόγματα, κανόνες μέσα στην Εκκλησία, ήταν η εσωτερική αναγκαιότητα πραγματώσεως της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, ενώσεως του Θεού με τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και η λειτουργική ιεραρχία των διοικητικών δομών υπηρετούσε από την αρχή τη μοναδική αυτή εσωτερική αναγκαιότητα, το ίδιο όπως και το τυπικό της λατρείας, η αγιογραφία ή η αρχιτεκτονική των ναών.

Οι εκδόσεις και οι δραστηριότητες της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά συνέπεια, εξυπηρετούν αυτή την ανάγκη: να περιγράψουν, χωρίς αυτή η περιγραφή να εξαντλεί ή να υποκαθιστά την πληρότητα της ζωής της Εκκλησίας, την αγαπητική, φιλανθρωπική στάση της απέναντι στον άνθρωπο, ως αποτέλεσμα της νίκης πάνω στο θάνατο και της Αναστάσεως εν Χριστώ.

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις δράσεις του Οργανισμού